Bouwen en verbouwen

Als u een huis wilt verbouwen of laten bouwen dient u bij een hypotheek met een aantal zaken rekening te houden. De Franse banken stellen eisen aan hoe en door wie er gebouwd of verbouwd gaat worden.

Dit heeft alles te maken met financiële zekerheid, garanties en hoe de woning gefinancierd zal kunnen worden. De bank wil geen risico lopen dat een huis niet wordt afgebouwd door een faillissement van een bouwbedrijf of dat de kosten uit de hand lopen waardoor de eigenaar in problemen komt. Een zekerheid die voor u minstens zo belangrijk is als voor de bank.

Als u een huis laat bouwen dan dient dit te geschieden op basis van één van de volgende bouwovereenkomsten

VEFA

VEFA staat voor ‘. Vente en l’Etat Futur d’Achèvement’. U koopt een woning van een plan. Een plan voor een appartementcomplexen of een groep min of meer identieke huizen. De vrijheid is beperkt. Het betreft een plan waarbij bouwstijl, indeling, aantal woningen etc. al zijn vastgelegd.

CCMI

Een andere manier is bouwen met een CCMI, een ‘Contrat de construction d’une maison individuelle’.

Dit contract wordt vaak gebruikt door bouwondernemingen die verschillende typen woningen aanbieden. De vrijheid is een stuk groter omdat u ten eerste een woning kiest naar uw smaak en vervolgens in overleg de afwerking bepaalt. De CCMI is een contract volgens een wettelijk kader. In dit kader zijn verwerkt de verzekeringen en garanties zoals de assurance décennale, assurance dommage ouvrage, garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement. Verzekeringen en garanties die garanderen dat de woning volgens de vooraf afgesproken prijs en binnen de termijn wordt gebouwd en eventuele gebreken achteraf worden gerepareerd.

Maitre d’Oeuvre

Tot slot kunt u ook een huis bouwen volledig volgens eigen ontwerp. U sluit rechtstreeks met de verschillende bedrijven de overeenkomsten af. De bouwbegeleiding wordt uitgevoerd door een ‘maitre d’oeuvre’. De ‘maitre d’oeuvre’ zal ook de beste condities bij de verschillende bedrijven kunnen bedingen en controleren of zij beschikken over de juiste verzekeringen en garanties.

De afspraken over kosten, werkzaamheden en tijd worden vastgelegd in de ‘marchés de travaux’.

De vrijheid is bij deze manier van bouwen optimaal zonder dat u meer risico loopt dan bij de VEFA of CCMI.

De Franse banken financieren daarentegen geen huizen die volledig in eigen beheer worden gebouwd of een casco huis. In deze gevallen zult u alles zelf moeten betalen met eigen geld of met een (tweede) hypotheek op uw eigen huis in Nederland of België. In sommige gevallen is het trouwens wel mogelijk om alsnog een hypotheek bij een Franse bank af te sluiten één jaar nadat de bouw voltooid is.